Alle hold i Hylke Gymnastik ville ikke fungere uden vores super engagerede instruktører, der arbejder gratis og frivilligt.

Som instruktør i Hylke gymnastik har du mulighed for 1 kursus pr. sæson.

Alle instruktør får udleveret nøgle, som afleveres tilbage ved afslutning af instruktør jobbet. Instruktøren sørger for et program til holdet, og informerer hjælpe instruktørene. Ved aflysning skal instruktøren orientere holdet og hjælpeinstruktører.

Hvis du er over 15 år og træner børn skal du underskrive en børneattest. Det er en lovpligtig attest foreningen skal indhente for at sikre at vores instruktører ikke tidligere er dømt for pædofili. Instruktører er dækket af egen forsikring, og er derfor IKKE dækket gennem foreningen.

Kunne du tænke dig at bidrage med forslag til hold der kunne oprettes, eller har du lyst til at yde en indsats som instruktør, så ring til en fra bestyrelsen.

Ved årets afslutning siger vi tak for din indsats med en gave.